הרשמה לתחרויות הקולנוע הישראלי

תחרות ון ליר לקולנוע ישראלי קצר

ההרשמה נסגרה. בהצלחה לכל הנרשמים.

תקנון תחרות ון ליר לקולנוע ישראלי קצר

פסטיבל הקולנוע ה- 34 ירושלים 13-23.7.2017 

 

פסטיבל הקולנוע ה - 34 ירושלים יקיים, גם השנה, שלל תחרויות נושאות פרסים לקולנוע הישראלי.

במסגרת הפסטיבל תקיים הנהלת הפסטיבל את תחרות ון ליר לקולנוע ישראלי קצר (להלן: "התחרות").

תקנון התחרות המתפרסם להלן הינו התקנון המחייב עבור יוצרי סרטים עלילתיים, תיעודיים או אנימציה קצרים, אשר מעוניינים להגיש את סרטיהם למועמדות להשתתפות בתחרות.

                                                                               

1.       שלב המיון ומועדי ההגשה לשלב המיון:      

(1.1)   ניתן להגיש למועמדות להשתתפות בתחרות סרטים קצרים של סטודנטים ו/או יוצרים עצמאיים שהופקו בין השנים 2016-2017, ע"י במאים ו/או מפיקים אזרחי ישראל ו/או בתי ספר ישראליים על תיכוניים לקולנוע.

(1.2)   אין להגיש סרטים אשר היו מועמדים בתחרות בשנים קודמות.

(1.3)   "סרט קצר": עד 25 דקות.

"סרט עצמאי קצר": סרט אשר לא הופק במוסד תיכוני או על-תיכוני פעיל המעניק תעודה מקצועית או תואר מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

            "סרט סטודנטים": סרט אשר הופק במסגרת לימודים במוסד על-תיכוני פעיל המעניק תעודה מקצועית או תואר מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בקולנוע , טלוויזיה, אנימציה ומדיה דיגיטלית.

(1.4)   אין להגיש סרט שהוקרן בפסטיבל ישראלי במהלך שנת 2016.

(1.5) סרטים עצמאיים - ניתן להגיש מועמדות להשתתפות בתחרות רק ביחס לסרטים העומדים בתנאים לעיל ואשר הקרנת הבכורה הישראלית שלהם תתקיים במסגרת הפסטיבל דהיינו סרטים שלא יצאו להפצה בבתי הקולנוע בישראל, לא שודרו באחד מערוצי הטלוויזיה ו/או ה VOD ולא הוצגו בישראל במסגרת פסטיבלית, סינמטקית, אינטרנטית ו/או כל מסגרת אחרת עד למועד ההקרנה בפסטיבל.

(1.6)   ועדת המיון תיבחר ע"י הנהלת הפסטיבל לפי שיקול דעתה הבלעדי תורכב מאנשי ונשות מקצוע מתחום הקולנוע. ועדת המיון תבחר מבין הסרטים שהוגשו להתמודדות בתחרות את הסרטים שיתקבלו  לתחרות. מובהר כי הנהלת הפסטיבל תהיה רשאית לקבל לתחרות גם סרטים שלא יעמדו בקריטריונים לעיל על פי שיקול דעתה.  ועדת המיון לא תהיה חייבת לנמק את החלטותיה. מספר הסרטים אשר ישתתפו בתחרות יקבע על פי שיקול דעת ועדת המיון והנהלת הפסטיבל.

(1.7)   ההרשמה לשלב המיון לתחרות תחל ביום ד', 1/2/17 ותסתיים ביום ה', 20/4/17 בשעה 12:00.

(1.8)   ההרשמה תתבצע באתר הפסטיבל (www.jff.org.il). הנהלת הפסטיבל תהיה רשאית לפרסם הנחיות שונות ליוצרים ולהאריך את המועד אחרון להגשת מועמדות לתחרות באמצעות פרסום באתר הפסטיבל. באחריות היוצרים להתעדכן באתר הפסטיבל כאמור.

(1.9) לא ניתן לערער על החלטות הנהלת הפסטיבל ו/או החלטות ועדת המיון, אשר תכריע על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי בכל שאלה או מחלוקת באשר לקיום תנאי הסף להגשת סרט למועמדות, לרבות בדבר התאמתו של סרט לקטגוריה בתחרות ולעצם קבלתו לתחרות.

                                                               

2.       פורמט ההגשה:                   

(2.1)   פורמט הגשת הסרטים לשלב המיון הינו באמצעות לינק מאובטח לצפייה ישירה, ללא צורך בהורדתו מהאינטרנט על מנת לצפות בו. יש להתיר את הגישה לסרט ללא הגבלת זמן ולאפשר צפייה של יותר מאשר משתמש אחד בו זמנית.

                                                               

3.       תנאי ההרשמה לשלב המיון לתחרות:           

(3.1)   מועמדות לשלב המיון בתחרות תוגש ע"י המפיק/ה או הבמאי/ת במקרה של סרט עצמאי. במקרה של סרט סטודנטים, הסרט יוגש על ידי מוסד הלימודים או מי שהוא בעל מלוא הזכויות להפצת הסרט בישראל ובעולם או ע"י במאי הסרט, המלווה באישור בכתב שהסרט הופק במסגרת הלימודים (להלן: "היוצרים" או "המגיש").

(3.2)   אין בסרט הפרת זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות של כל צד ג' ואין בו כל הפרה של כל דין, לרבות כל פגיעה בשמו הטוב של כל צד ג' ו/או פרטיותו ו/או עוולה אחרת.

(3.3)   לשלב המיון ניתן להגיש גם עותק שטרם עבר מיקס ואוליין, אך יש לציין זאת בעת ההרשמה.

(3.4)   הפרטים שימולאו בטופס ההרשמה ישמשו את הפסטיבל לתכניה, לאתר האינטרנט ולחומרים פרסומיים נוספים. יש להקפיד על תקינות הפרטים ולדיוקם.

(3.5)   בתום הליך ההרשמה האלקטרוני תופיע חלונית המאשרת כי הפרטים נקלטו במערכת. עם זאת, ההרשמה לשלב המיון תאושר רשמית רק לאחר קבלת אישור ממנהל התחרות על קבלת החומרים באופן תקין ועל היוצרים לוודא קבלת אישור זה.

                                                                                                               

4.       קבלת הסרטים לתחרות והגשת חומרים:

(4.1)   על היוצרים שסרטיהם עברו את שלב המיון והתקבלו לתחרות להגיש עותקי הקרנה סופיים, עם כתוביות באנגלית בגוף הסרט, עד לתאריך 5/6/17. כן יגישו היוצרים תיק עיתונות בעברית ובאנגלית ובו: סינופסיס, רשימת קרדיטים, שלוש תמונות סטילס מהסרט באיכות dpi300 ומעלה, תמונת במאי/ת, טריילר, שלושה עותקים מכרזת הסרט, וקטע וידאו באורך שלוש דק' מתוך הסרט.

פורמט הגשת הסרטים להקרנה בפסטיבל הינו DCP.

(4.2) הסרטים שיתקבלו לתחרות יוצגו בפסטיבל בפני קהל שחלקו רוכש כרטיסים וחלקו מוזמנים. קהל המוזמנים יורכב ממוזמני הפסטיבל ומוזמני הפקת הסרטים. כמות המוזמנים תקבע על ידי הנהלת הפסטיבל.

(4.3)   הסרטים שיתקבלו לתחרות יוצגו לחבר השופטים במועדים שייבחרו ע"י הנהלת הפסטיבל.

                                                               

5.       פרסים:   

(5.1)   פרסי התחרות יוענקו לסרטים הזוכים בתחרות. הפרס יוענק לבמאי הסרט, בהתאמה לשמות החתומים על טופס ההרשמה.

(5.2)   בתחרות יוענקו פרסים בקטגוריות:

הסרט העלילתי הקצר הטוב ביותר (המאפשר הגשה לתחרות האקדמיה האמריקאית לקולנוע)

פרס לבימוי סרט עלילתי קצר

הסרט התיעודי הקצר הטוב ביותר

סרט האנימציה הקצר הטוב ביותר

(5.3)   הנהלת הפסטיבל שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להרחיב או לצמצם את קטגוריות הפרסים, בהתאם לשיקול דעתה.

(5.4) חבר השופטים בתחרות יקבע ע"י הנהלת הפסטיבל, לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי, ויורכב מגורמים בענף הקולנוע הישראלי ו/או הבינלאומי.

(5.5)   תנאי להשתתפות בתחרות ולקבלת הפרס הינו התחייבות היוצרים שסרטיהם יזכו בתחרות להציג את סרטם בעתיד עם שקופית המתארת את קטגוריית הזכייה בתחרות, בצירוף לוגו רשמי של הפסטיבל בעברית ובאנגלית. השקופית תופק ע"י מפיקי הסרט ותועבר לאישור הנהלת הפסטיבל.

(5.6)   יוצרי הסרטים שיזכו בתחרות ידרשו לשלוח עותק סופי של הסרט מתורגם לאנגלית עד לתאריך 3/9/17 בתוספת שקופית הזכייה, על מנת שניתן יהיה לשלוח את העותק לתורמים לתחרות ולפסטיבל. באפשרות היוצרים להוסיף לעותק  "טיים קוד" או "סימן מים".

(5.7)   גובה הפרס נתון לשיקול דעת התורמים והנהלת הפסטיבל. מובהר כי סכום הפרס הינו סכום ברוטו, ממנו  ינוכו מיסים וכל תשלום חובה אחר ככל וישנו, כחוק.

               

6.       כללי:       

(6.1)   טופס שלא מולא ונחתם כנדרש, לא ייקלט במערכת, ולא יתקבל לשלב המיון. באחריות היוצרים לוודא קבלת אישור בדבר הגשת הסרט כאמור בסעיף 3.5 לעיל.

(6.2)   הנהלת הפסטיבל אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזק שיגרמו למגיש ו/או ו/או למי מיוצרי הסרט ו/או מי מטעמם בקשר עם השתתפותם בתחרות, ולרבות בשל אי קבלת הסרט להשתתפות בתחרות. מובהר כי המגישים יישאו בהוצאות ההשתתפות בתחרות, ככול וישנן והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או שיפוי מאת הנהלת הפסטיבל.

(6.3)   הנהלת הפסטיבל רשאית להקרין כל סרט שהתקבל לתחרות, במספר מועדים שייבחרו על ידה במהלך כל ימי הפסטיבל. מספר ההקרנות ומיקומן יהיה בשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת הפסטיבל.

יוצרי הסרטים שיזכו בתחרות נותנים בזאת להנהלת הפסטיבל זכות בלתי חוזרת להקרין סרט שזכה בתחרות, פעם אחת נוספת, לאחר קיום הפסטיבל, במועד ובאופן שיקבע על פי שיקול דעתה, וזאת ללא תמורה.

הנהלת הפסטיבל רשאית להפסיק את התחרות  על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת וללא הנמקה.

הנהלת הפסטיבל ו/או מי מטעמה רשאית ליצור בכל עת קשר עם יוצרי הסרטים שהגישו מועמדות להשתתפות בתחרות כולם או חלקם בהקשר רלוונטי.

(6.4)   הנהלת הפסטיבל רשאית לבטל קבלה של סרט לתחרות ו/או להימנע מהקרנתו בפסטיבל, לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי, ובין היתר במידה ויתעורר חשש, לפי דעתה לאי קיום תנאי הקבלה או ההגשה ו/או אי קיום התחייבויות יוצרי הסרט בהתאם לתקנון התחרות, לרבות בענין הגשת חומרים ושיתוף פעולה עם הנהלת הפסטיבל.

(6.5)   מגיש סרט מתחייב לפצות את פסטיבל הקולנוע וכל מי מעובדיה ו/או מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד, לרבות הוצאות משפטיות, שיגרם כתוצאה מהפרת הצהרה ו/או התחייבות של המגיש בקשר לסרט, ו/או לעצם הגשתו למועמדות בתחרות.

(6.6)   פרסומי יחסי ציבור ו/או קידום מכירות אודות הסרטים שיתקבלו לתחרות יעשו בתיאום עם מערך יחסי הציבור של הפסטיבל.

(6.7)   יוצרי הסרטים המתקבלים לתחרות יחויבו לשתף פעולה באופן מלא עם מערך יחסי הציבור של הפסטיבל, ובכלל זאת להתראיין לפלטפורמות תקשורתיות שונות, על מנת לקדם את הקרנת הסרט בפסטיבל.         

(6.8) נוסח התקנון המתפרסם באתר הפסטיבל הוא הנוסח המחייב לעניין מועמדות ו/או השתתפות בתחרות.

הגשת סרט כמועמד לתחרות יחשב אישור כי המציע קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את מכלול הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון הוא יחשב כמי שהסכים כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך פונה לשני המינים כאחד.

(6.9) סמכות השיפוט הבלעדית בקשר לכל סכסוך בנוגע לתקנון זה ו/או בקשר לסרט ו/או לכל שימוש בסרט ו/או כל עניין אחר הקשור לפסטיבל תימסר לבית המשפט המוסמך בעיר ירושלים.

                                                                               

לשאלות נוספות ניתן לפנות לאריאל ריכטר, מנהל מסגרות הקולנוע הישראלי, בדוא"ל:

 Israeli.cinema@jff.org.il

 

בהצלחה ונתראה בפסטיבל!

ההרשמה נסגרה. בהצלחה לכל הנרשמים.