סגור
לתכנית החודשית
פולין האקספרימנטלית מס' 2 – מחווה ל-Workshop of the Film Form
60 דקות

הקרנות נוספות של הסרט

אוצר: פדריקו רוסין

 

"Workshop of the Film Form" היתה קבוצת אמנים שפעלה בשנים 1970–1977 בלודז'. חברי הקבוצה מתחו ביקורת על המערכת האוניברסיטאית ועל מבני ההפקה הקולנועית בניסיון לשחרר את הקולנוע מהקודים הנרטיביים שלו, לחשוף את המלאכותיות שלו ולחקור את יסודות המדיום. הקבוצה נחשבה לכוח חתרני של ממש בקולנוע האקספרימנטלי הפולני ומרכז אקטיבי של מרד יצירתי.

                             

רישרד ואסקו – Zaprzeczenie [שלילה] (1973), 4 דקות

יוזף רובקובסקי – Test [מבחן] (1971), 5 דקות

זביגנייב ריבצ'ינסקי – Kwadrat [הריבוע] (1972), 3 דקות

יוזף רובקובסקי – Prostokąt dynamiczny [המלבן הדינמי] (1971), 2 דקות

רישרד ואסקו – Prosto-Krzywa [העיקול הישר] (1973), 7 דקות

יוזף רובקובסקי – Idę... [אני הולך...] (1973), 3 דקות

פאבל קביאק – Ja i telefon [הטלפון ואני] (1972), 6 דקות

רישרד ואסקו – Chodnik [טיילת] (1972), 3 דקות

זביגנייב ריבצ'ינסקי – Take Five (1972), 4 דקות

רישרד ואסקו – Układ I-VI [תצורה I-VI] (1973), 3 דקות

יוזף רובקובסקי – Rynek [השוק] (1970), 4 דקות

קז'ימייש בנדקובסקי – Centrum [מרכז] (1976), 5 דקות

פאבל קביאק – 1, 2, 3 Cwiczenie Operatorskie [1, 2, 3 תרגיל מרכזייה] (1972), 8 דקות

ווצ'יץ' ברוסזבסקי – YYAA (1973), 3 דקות