סגור
לתכנית החודשית

הודעת שגיאה

Start date and End date are not set in texonomy term
בריכת הסולטן
סינמטק 1
סינמטק 2
סינמטק 3

10

10:00
| 450 דקות
חלק א'
B6

14

14:00
| 98 דקות
A2
14:15
| 50 דקות
B7

15

15:30
| 450 דקות
חלק ב'
B8

16

16:30
| 88 דקות
A3

19

19:00
| 97 דקות
C10
19:00
| 108 דקות
A4
19:45
| 278 דקות
B9

20

20:00
| 132 דקות
J1

21

21:15
| 87 דקות
C11
21:30
| 86 דקות
A5