סגור
לתכנית החודשית

הודעת שגיאה

Start date and End date are not set in texonomy term
סינמטק 1
סינמטק 2
סינמטק 3
לב סמדר
יס פלאנט 2
יס פלאנט 7
סינמטק 4

10

10:15
| 94 דקות
C23
10:15
| 81 דקות
B17
10:30
| 119 דקות
A12

11

11:00
| 94 דקות
F37
11:00
| 107 דקות
E32
11:15
| 88 דקות
G43

12

12:15
| 98 דקות
B18
12:30
| 85 דקות
C24

13

13:15
| 85 דקות
F38
13:15
| 112 דקות
A13
13:30
| 180 דקות
G44
13:30
| 142 דקות
במעמד היוצרים
E33

14

14:30
| 52 דקות
C25
14:30
| 116 דקות
במעמד היוצרים
B19

15

15:30
| 88 דקות
F39

16

16:15
| 139 דקות
A14
16:30
| 75 דקות
במעמד היוצרים
C26

17

17:00
| 100 דקות
E34
17:15
| 85 דקות
G45
17:30
| 87 דקות
B20
17:45
| 75 דקות
F40

19

19:15
| 97 דקות
G46
19:15
| 129 דקות
C27
19:15
| 120 דקות
A15
19:30
| 127 דקות
B21
19:45
| 95 דקות
F41
19:45
| 103 דקות
E35

21

21:30
| 135 דקות
G47

22

22:00
| 103 דקות
F42
22:00
| 110 דקות
B22
22:00
| 96 דקות
A16
22:15
| 107 דקות
E36
22:15
| 106 דקות
C28