סגור
לתכנית החודשית

הודעת שגיאה

Start date and End date are not set in texonomy term
סינמטק 1
סינמטק 2
סינמטק 3
לב סמדר
יס פלאנט 2
יס פלאנט 7
תאטרון ירושלים
סינמטק 4

10

10:15
| 97 דקות
C164

11

11:00
| 100 דקות
H187
11:00
| 96 דקות
כולל מפגש עם היוצרים
B158
11:30
| 113 דקות
A153
11:45
| 138 דקות
G182
11:45
| 94 דקות
E172

12

12:00
| 87 דקות
F177
12:30
| 85 דקות
C165

13

13:30
| 82 דקות
H188
13:30
| 90 דקות
B159

14

14:00
| 88 דקות
E173
14:00
| 108 דקות
A154
14:15
| 103 דקות
F178
14:30
| 138 דקות
C166
14:45
| 117 דקות
G183

15

15:30
| 180 דקות
H189
15:30
| 123 דקות
B160

16

16:00
| 120 דקות
E174
16:30
| 95 דקות
F179
16:30
| 103 דקות
במעמד היוצרים
A155

17

17:00
| 82 דקות
D170
17:15
| 106 דקות
G184
17:30
| 55 דקות
C167

18

18:00
| 92 דקות
במעמד היוצרים
B161
18:45
| 103 דקות
F180
18:45
| 98 דקות
E175

19

19:00
| 60 דקות
D171
19:15
| 106 דקות
H190
19:30
| 85 דקות
C168
19:30
| 80 דקות
A156
19:45
| 98 דקות
G185

20

20:30
| 79 דקות
B162

21

21:00
| 107 דקות
F181
21:00
| 52 דקות
D500
21:30
| 86 דקות
E176
21:30
| 65 דקות
C169
21:45
| 113 דקות
H191

22

22:00
| 97 דקות
G186
22:00
| 83 דקות
A157
22:15
| 86 דקות
B163