סגור
לתכנית החודשית

הודעת שגיאה

Start date and End date are not set in texonomy term
סינמטק 2
סינמטק 3

11

11:00
| 89 דקות
B318

12

12:45
| 48 דקות
C322

13

13:00
| 95 דקות
B319

14

14:15
| 55 דקות
C324

15

15:00
| 208 דקות
B320
15:45
| 70 דקות
C325

17

17:45
| 65 דקות
C326

19

19:00
| 278 דקות
B321
19:15
| 72 דקות
C327

21

21:00
| 52 דקות
C328

22

22:30
| 80 דקות
C329