סגור
לתכנית החודשית

10

10:00
| 115 דקות
C196
2024-07-26 10:00:00 2024-07-26 13:00:00 Asia/Jerusalem מחוץ לעונה Cinematheque Jerusalem Cinematheque
1721977200
10:15
| 135 דקות
B190
2024-07-26 10:15:00 2024-07-26 13:15:00 Asia/Jerusalem ארבה Cinematheque Jerusalem Cinematheque
1721978100
10:45
| 110 דקות
A186
2024-07-26 10:45:00 2024-07-26 13:45:00 Asia/Jerusalem כל מה שאנחנו מדמיינים כאור Cinematheque Jerusalem Cinematheque
1721893500

11

11:00
| 87 דקות
D202
2024-07-26 11:00:00 2024-07-26 14:00:00 Asia/Jerusalem שובו של המקרין Cinematheque Jerusalem Cinematheque
1721980800
11:45
| 120 דקות
E207
2024-07-26 11:45:00 2024-07-26 14:45:00 Asia/Jerusalem סנטוש Cinematheque Jerusalem Cinematheque
1721983500

12

12:30
| 60 דקות
C197
2024-07-26 12:30:00 2024-07-26 15:30:00 Asia/Jerusalem אגודות הכפרים Cinematheque Jerusalem Cinematheque
1721986200

13

13:00
| 141 דקות
D203
2024-07-26 13:00:00 2024-07-26 16:00:00 Asia/Jerusalem כמו האש Cinematheque Jerusalem Cinematheque
1721988000
13:00
| 87 דקות
B191
2024-07-26 13:00:00 2024-07-26 16:00:00 Asia/Jerusalem ראיתי שלושה אורות שחורים Cinematheque Jerusalem Cinematheque
1721988000
13:30
| 93 דקות
A187
2024-07-26 13:30:00 2024-07-26 16:30:00 Asia/Jerusalem הסיפור של סולימאן Cinematheque Jerusalem Cinematheque
1721989800

14

14:30
| 106 דקות
E208
2024-07-26 14:30:00 2024-07-26 17:30:00 Asia/Jerusalem כלב שחור Cinematheque Jerusalem Cinematheque
1721993400
14:30
| 116 דקות
C198
2024-07-26 14:30:00 2024-07-26 17:30:00 Asia/Jerusalem משפחה נורמלית Cinematheque Jerusalem Cinematheque
1721993400

15

15:15
| 104 דקות
B192
2024-07-26 15:15:00 2024-07-26 18:15:00 Asia/Jerusalem השתיקה של מריה Cinematheque Jerusalem Cinematheque
1721996100

16

16:00
| 125 דקות
A188
2024-07-26 16:00:00 2024-07-26 19:00:00 Asia/Jerusalem סוּחוֹ Cinematheque Jerusalem Cinematheque
1721998800
16:15
| 99 דקות
D204
2024-07-26 16:15:00 2024-07-26 19:15:00 Asia/Jerusalem הבעלים לשעבר Cinematheque Jerusalem Cinematheque
1721999700

17

17:00
| 91 דקות
E209
2024-07-26 17:00:00 2024-07-26 20:00:00 Asia/Jerusalem מכירה פומבית Cinematheque Jerusalem Cinematheque
1722002400
17:00
| 111 דקות
C199
2024-07-26 17:00:00 2024-07-26 20:00:00 Asia/Jerusalem דור רומנטי Cinematheque Jerusalem Cinematheque
1722002400
17:45
| 86 דקות
B193
2024-07-26 17:45:00 2024-07-26 20:45:00 Asia/Jerusalem באתי ראיתי ניצחתי Cinematheque Jerusalem Cinematheque
1722005100

18

18:30
| 81 דקות
D205
2024-07-26 18:30:00 2024-07-26 21:30:00 Asia/Jerusalem אהבה היא אקדח Cinematheque Jerusalem Cinematheque
1722007800

19

19:00
| 90 דקות
A189
2024-07-26 19:00:00 2024-07-26 22:00:00 Asia/Jerusalem פרה פרה Cinematheque Jerusalem Cinematheque
1722009600
19:15
| 84 דקות
E210
2024-07-26 19:15:00 2024-07-26 22:15:00 Asia/Jerusalem סימני היסוס Cinematheque Jerusalem Cinematheque
1722010500
19:30
| 108 דקות
C200
2024-07-26 19:30:00 2024-07-26 22:30:00 Asia/Jerusalem הממלכה Cinematheque Jerusalem Cinematheque
1722011400

20

20:00
| 88 דקות
B194
2024-07-26 20:00:00 2024-07-26 23:00:00 Asia/Jerusalem בינתיים בכדור הארץ Cinematheque Jerusalem Cinematheque
1722013200
20:30
| 127 דקות
D206
2024-07-26 20:30:00 2024-07-26 23:30:00 Asia/Jerusalem הממזר Cinematheque Jerusalem Cinematheque
1722015000

21

21:15
| 145 דקות
A237
2024-07-26 21:15:00 2024-07-27 00:15:00 Asia/Jerusalem החיה Cinematheque Jerusalem Cinematheque
1722017700
21:30
| 77 דקות
E211
2024-07-26 21:30:00 2024-07-27 00:30:00 Asia/Jerusalem דאאאאאאלי! Cinematheque Jerusalem Cinematheque
1722018600

22

22:00
| 119 דקות
C201
2024-07-26 22:00:00 2024-07-27 01:00:00 Asia/Jerusalem התכריכים Cinematheque Jerusalem Cinematheque
1722020400
22:00
| 79 דקות
B195
2024-07-26 22:00:00 2024-07-27 01:00:00 Asia/Jerusalem מפלת בית אשר Cinematheque Jerusalem Cinematheque
1722020400