Close
Monthly Screenings

mary_shelley_

מרי שלי
בימוי: הייפא אל-מנסור | 120 minutes

מרי שלי

בריטניה, לוקסמבורג, ארה"ב 2017 | 120 minutes | English | Hebrew subtitles

מרי וולסטונקראפט הנלהבת והמרדנית מוצאת לה אהוב וידיד נפש, המשורר פֶרסי שלי. בעוד הזוג הצעיר מתמכר לתענוגות הספרות ונהנה מחיי הבוהמה, פרשיית האהבים הסוערת שלהם מחוללת שערורייה בחברה הגבוהה. כאשר ניחת עליהם אסון ובתם התינוקת מתה, מרי מתקוממת, אוזרת כוח ומתוך הכאב כותבת את רומן המדע הבדיוני הראשון בעולם, "פרנקנשטיין" – וכל זאת לפני שמלאו לה 18 שנים. סרטה החדש של הייפא אל-מנסור ("וג'דה"), שתואר ב"הוליווד רפורטר" כ"סרט נהדר למראה, טובל בצבעי הטבע ובתחושותיו; בחושניות האוהבים הצעירים, באכזבה המוחצת של האובדן והבגידה. אך יותר מכל, זהו סרט על רעיונות הפורץ מן התבנית השחוקה של דרמות תקופתיות".