Close
Monthly Screenings
חיות גדולות
בימוי: רונה סגל | 11 minutes

חיות גדולות

ישראל 2019 | 11 minutes | Hebrew | English subtitles

יהודה הראל הוא חוקר נמרים מפורסם בשנות השמונים לחייו. הנמרים שחקר כבר נכחדו מזמן מהאזור, אך הוא מתעקש שמצא עקבות של נמר חדש ויוצא למסע חיפושים.

סרטים ישראליים קצרים – תוכנית 2

בימוי: