Close
Monthly Screenings
ממוסקבה לפטושקי: מסע עם ונדיקט ירופייב
בימוי: פאבל פאבליקובסקי | 50 minutes

ממוסקבה לפטושקי: מסע עם ונדיקט ירופייב

בריטניה 1990 | 50 minutes | Russian | English subtitles

הסרט שלפנינו הוא חלק מסדרה של סרטים תיעודיים שביים פאבל פאבליקובסקי עבור ה-BBC על אודות אנשי ספרות בולטים ממזרח אירופה. פאבליקובסקי בוחר להתמקד כאן בסופר המוערך ונדיקט ירופייב, מדמויות המפתח המסתוריות של עולם הסאמיזדאט (שיטה להדפסה והפצה של יצירות שנאסרו לפרסום על ידי השלטונות במדינות הגוש הסובייטי). הבמאי הפולני מתעד את ירופייב בערוב ימיו, כשהוא כבר גוסס מסרטן הגרון, ועוקב אחר המחוזות שתוארו ביצירתו הנודעת ביותר, "מוסקבה פטושקי".