Close
Monthly Screenings
ביבה
בימוי: דוד פרלוב | 57 minutes

ביבה

ישראל 1977/2019 | 57 minutes | Hebrew | Hebrew, English subtitles

סיפורה של ביבה ישראלי, אלמנת מלחמת יום הכיפורים, שחיה בכפר–יהושע שבעמק יזרעאל. את משפחתו של בעלה עוזי היכה השכול פעמיים. זהו סיפור אישי ואנושי המסופר על ידי ביבה והאנשים הקרובים אליה וחושף את הכאב והאבל בישירות וללא מליצות וקישוטים. עותק חדש ומשוחזר לסרטו של דוד פרלוב מ–1977

רסטורציה ביוזמת סינמטק ירושלים — ארכיון ישראלי לסרטים, שירות הסרטים הישראלי, משפחת פרלוב.