Close
Monthly Screenings

Description

דניאלה נוביץ צילמה סרטים עלילתיים בארבע מדינות והיתה האשה הראשונה שזכתה בפרס אופיר לצילום. עבודתה הבולטת ביותר, "אסיה" (ישראל, 2020), זכתה בפרס הצילום בפסטיבל הקולנוע טרייבקה ובפסטיבל הקולנוע ירושלים. (ישראל)