Close
Monthly Screenings

trailer_-_killing_ourselves_by_maya_yadlin

להרוג את עצמנו
בימוי: מאיה ידלין | 15 minutes

להרוג את עצמנו

ישראל 2022 | 15 minutes

מאיה לוקחת את הוריה ואחותה למדבר כדי לצלם סצנת השלמה לסרט שלה, אלא שמריבה משפחתית מתמשכת מעמידה בספק את הסיכוי שיצליחו לשתף פעולה ולהפוך לצוות.

סרטים ישראליים קצרים – תוכנית 1

בימוי: