Close
Monthly Screenings
אדנה וילאו
בימוי: עוז צירלין | 22 minutes

אדנה וילאו

ישראל 2022 | 22 minutes

במהלך התקף חרדה נאלץ אדנה, צעיר אתיופי, לחלץ את עצמו ואת אחיו הצעיר, ילאו, מעימות עם המשטרה, אלא שמרגע לרגע, יחסי האיבה בין האחים מסבכים את המצב. 

סרטים ישראליים קצרים – תוכנית 1