Close
Monthly Screenings
פרס שנטל אקרמן לסרט תעודה ניסיוני
 
במטרה לעודד את רוחה החלוצית של במאית הקולנוע הבלגית שנטל אקרמן (2015-1950), החל מהשנה יוענק במסגרת פסטיבל הקולנוע ירושלים פרס המיועד לסרט שכמו רבים מסרטיה של אקרמן מטפל בסיפור או באירועים אמיתיים באמצעים חדשניים או נסיוניים. אמן חזותי שגוף עבודתו מבטא גישה אוונגארדית למדיה אודיו–ויזואלית יבחר את הזוכה מבין הסרטים המועמדים. הפרס, בסך 7,500 דולר, מוענק באדיבות קרן משפחת אוסטרובסקי.
 
נירה פרג, אמנית מדיה הפועלת בתל–אביב ונודעת בזירה הבינלאומית, תעניק את פרס שנטל אקרמן במסגרת המהדורה הראשונה של התחרות. מיצבי הווידיאו של פרג נוטלים חומרים תיעודיים מתוך אירועים חברתיים ופוליטיים כדי לחשוב עליהם מחדש ולשנות את הנוכחות שלהם. הפעולות האמנותיות שלה משקפות את האתוס התיעודי החדשני הגלום בקריטריונים של הפרס המוענק.