סגור
לתכנית החודשית

דו"ח תרומות שנתקבלו מיישות זרה, כהגדרתה בסעיף 36 א לחוק העמותות, לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021

מקור  ׀ שקל חדש ׀ מהות התמיכה

גרמן פילמס ׀ 3745 ׀ פעילות פסטיבל בינלאומי

מכון גתה ׀ 2400  ׀ פעילות פסטיבל יהודי

מכון גתה ׀ 7800 ׀ פעילות פסטיבל בינלאומי

מכון פולני ׀ 28226 ׀ פעילות פסטיבל בינלאומי

המכון הצרפתי ׀ 4490 ׀ פעילות פסטיבל יהודי

המכון הצרפתי ׀ 24000 ׀ פעילות פסטיבל בינלאומי

מכון רומני ׀ 1127 ׀ פעילות פסטיבל בינלאומי

פורום תרבות אוסטריה ׀ 9122 ׀ פעילות פסטיבל בינלאומי

הקונסוליה הצרפתית ׀ 2357 ׀ פעילות פסטיבל יהודי

שגרירות ארה"ב ׀ 31546 ׀ פעילות פסטיבל בינלאומי

שגרירות בוואריה ׀ 4000 ׀ פעילות פסטיבל יהודי

שגרירות דנמרק ׀ 5943 ׀ פעילות פסטיבל בינלאומי

שגרירות הונגריה ׀ 4600 ׀ פעילות פסטיבל בינלאומי

שגרירות יפן ׀ 13886 ׀ פעילות סינמטק

שגרירות ספרד ׀ 3734 ׀ פעילות פסטיבל יהודי

שגרירות ספרד ׀ 10827 ׀ פעילות פסטיבל בינלאומי

שגרירות קולומביה ׀ 3868 ׀ פעילות פסטיבל בינלאומי

שגרירות קנדה ׀ 7636 ׀ פעילות סינמטק

שגרירות קנדה ׀ 3957 ׀ פעילות פסטיבל יהודי