סגור
לתכנית החודשית

דו"ח תרומות שנתקבלו מיישות זרה, כהגדרתה בסעיף 36 א לחוק העמותות, לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

מקור  ׀ שקל חדש ׀ מהות התמיכה

גרמן פילמס ׀ 25,676 ׀ פעילות פסטיבל בינלאומי

המכון האיטלקי ׀ 8,383 ׀ פעילות פסטיבל בינלאומי

המכון הצרפתי ׀ 40,284 ׀ פעילות פסטיבל בינלאומי

הקונסוליה הצרפתית ׀ 11,583 ׀ פעילות פסטיבל בינלאומי

שגרירות אוסטריה ׀ 5,856 ׀ פעילות פסטיבל בינלאומי

שגרירות פולין ׀ 2,921 ׀ פעילות פסטיבל יהודי

שגרירות קנדה ׀ 3,885 ׀ פעילות פסטיבל יהודי

המכון האוסטרי ׀ 15,381 ׀ פעילות סינמטק

מכון גתה – גרמניה ׀ 1,910 ׀ פעילות פסטיבל יהודי

מכון גתה – גרמניה ׀ 500 ׀ פעילות סינמטק

שגרירות אוסטריה ׀ 19,567 ׀ פעילות סינמטק

שגרירות אוסטריה ׀ 4,704 ׀ פעילות פסטיבל יהודי

שגרירות ארגנטינה ׀ 3,510 ׀ פעילות סינמטק

שגרירות ברזיל ׀ 2,858 ׀ פעילות פסטיבל בינלאומי

שגרירות דרום קוריאה ׀ 10,533 ׀ פעילות פסטיבל בינלאומי

שגרירות הונגריה ׀ 2,300 ׀ פעילות פסטיבל בינלאומי

שגרירות יוון ׀ 1,850 ׀ פעילות סינמטק

שגרירות ספרד ׀ 3,487 ׀ פעילות פסטיבל בינלאומי

שגרירות פולין ׀ 23,423 ׀ פעילות פסטיבל בינלאומי

שגרירות קנדה ׀ 4,202 ׀ פעילות פסטיבל בינלאומי