סגור
לתכנית החודשית

אופן הרשמה

תוכל/י להירשם לפי נוחיותך:

בטלפון 9377*

ובאופן אישי בקופת הסינמטק,

בימים א'-ה',: בשעות 10:00 - 21:00

 

נוהל ביטול הרשמה :

אפשר לבטל הרשמה לפני תחילת הלימודים, ולקבל החזר מלא של שכר הלימוד ששולם. חוץ מדמי טיפול מנהלי בשיעור של 5% ממחיר הקורס. את בקשת הביטול יש להגיש בכתב.

לא ניתן יהיה להחזיר שכר לימוד לנרשמים שבקשותיהם תגענה לאחר תחילת הקורסים.

 

אי קיום קורס:

סינמטק ירושלים שומר לעצמו את הזכות לא לקיים קורסים שמספר הנרשמים אליהם לא יאפשר לפתוח אותם. במקרים כאלה יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששולם.

 

הנחות

הזכאים להנחה בשיעור של 10% לכל אחד מהקורסים המוצעים: תושבים ותיקים, עולים חדשים, חיילים, סטודנטים, שני נרשמים בדרגת קרבה ראשונה, נרשם ליותר מקורס אחד. הנחה זו איננה כוללת את הקורסים "מסע חובק עולם".

בעלי מנוי חופשי-שנתי בסינמטק ירושלים זכאים להנחה נוספת לכל אחד מן הקורסים, למעט מסע חובק עולם. (פרטים בקופה) .

 

הערות: ניתן להביא אורח להרצאות, תמורת תשלום, על בסיס מקום פנוי.

יתכנו שינויים במהלך הקורסים, הזכות לשינויים שמורה.

ניתן להשלים היעדרויות ממפגשים, במפגשי קורסים אחרים, על בסיס מקום פנוי, במהלך עונת הקורסים הנוכחית בלבד.

לא ינתן החזר בגין כרטיסים שךא נוצלו.