סגור
לתכנית החודשית

13

13:00

15

15:00
| 126 דקות
B2

17

17:30
| 99 דקות
B3

19

19:00
| 100 דקות
C6
19:30
| 92 דקות
B4

20

20:00
| 107 דקות
במעמד היוצרים
G1

21

21:00
| 176 דקות
C7
21:30
| 118 דקות
B5