סגור
לתכנית החודשית
פרסי הקרן לירושלים לקולנוע הישראלי בפסטיבל הסרטים בירושלים
לפני למעלה מ– 50 שנה ביוזמתו של טדי קולק וקבוצה מידידיו, כשנה לאחר תחילת כהונתו הראשונה כראש העיר. הקרן לירושלים, קרן קהילתית עצמאית וא–פוליטית, אחראית במידה רבה להפיכתה של ירושלים לבירה מודרנית, פורחת, מרכז חינוך, תרבות ושלטון.
תחומי עיסוקה של הקרן לירושלים מושפעים מהנושאים העולים על סדר היום הלאומי והעירוני. כך הקימה הקרן מפעלי רווחה, חברה, תרבות, אמנות, חינוך, מדע וסביבה, והיא מפתחת ומפעילה פרויקטים שתכליתם שיפור איכות החיים בעיר ושמירה על צביונה הפלורליסטי של ירושלים שבה מתקיימים הבנה ודו-קיום בין חלקי האוכלוסייה השונים. התרומות שגייסה הקרן מידידיה אוהבי ירושלים ברחבי העולם הושקעו כולם בפיתוח, ביצוע והפעלתם של אלפי פרויקטים פיזיים ותוכניים בירושלים.
אחד מהתחומים שהקרן לירושלים מעורבת בהם באופן העמוק והמשמעותי ביותר בעיר הוא תחום התרבות. הקרן שותפה בהקמתם של רוב מוסדות התרבות בעיר והיא מעניקה להם תמיכה שוטפת ומעורבת בפעילויותיהם. בנוסף הקרן מעודדת יוזמות תרבותיות הנותנות מענה למגוון קהלים ומגזרי אוכלוסייה ומסייעת לאמנים צעירים ולפרויקטים חדשניים בתחום התרבות בעיר. עם למעלה מ– 9 מיליון שקל בשנה, הקרן לירושלים היא הקרן המשמעותית ביותר בתרבות בירושלים.
מעבר לתמיכה המשמעותית בסינמטק ירושלים ובפסטיבל הקולנוע הבינלאומי המתקיים מדי שנה, הקרן לירושלים מעניקה מספר פרסים במסגרת פסטיבל הקולנוע.