סגור
לתכנית החודשית

הסדרה תעמיק אל תוך היצירה הקולנועית ואל האופן בו היא מציגה ומתמודדת

עם השפעות הגלובליזציה על חברה ותרבות, אמנות ואידיאולוגיה, קונפליקטים חברתיים חדשים בעידן הרב תרבותי.

בכל מפגש הרצאה מרתקת והקרנה של סרט באורך מלא

הקורס מיועד לכלל המורים/ מוכר לגמול השתלמות.

הקורס יתקיים אחת לשבועיים בימי שלישי, 17.30-21.00

להרשמה ולפרטים נוספים: ארגון המורים העל-יסודיים 02-6222464 /  elim@igm.org.il