סגור
לתכנית החודשית

מקצה אל קצה - גלובליזציה תרבות וחברה. מפגשי המשך והעמקה.

הסדרה תעמיק אל תוך היצירה הקולנועית ואל האופן בו היא מציגה ומתמודדת עם השפעות הגלובליזציה על חברה ותרבות, אמנות ואידיאולוגיה, קונפליקטים חברתיים חדשים בעידן הרב תרבותי.

בכל מפגש הרצאה מרתקת והקרנה של סרט באורך מלא

הקורס מיועד לכלל המורים / מוכר לגמול השתלמות.

הקורס יתקיים אחת לשבועיים בימי ג', 17:30-21:00

להרשמה ולפרטים נוספים: ארגון המורים העל-יסודיים 02-6222305 /  elim@igm.org.il