סגור
לתכנית החודשית

הרשמה – הנחה מיוחדת בהרשמה המוקדמת (24.08-01.10.2020)

 

1. ההרשמה באתר הסינמטק. בנוסף, ניתן לפנות למייל kupa@jer-cin.org.il  – ניתן להשאיר פרטים ויחזרו אליכם.

2. הנחות: הזכאים להנחה בשיעור של 10% לכל אחד מהקורסים המוצעים: בהרשמה מוקדמת, תושבים ותיקים, עולים חדשים, חיילים, סטודנטים, שני נרשמים בדרגת קרבה ראשונה, נרשם ליותר מקורס אחד. בעלי מנוי חופשי-שנתי בסינמטק ירושלים זכאים להנחה לכל אחד מן הקורסים.

3. אי קיום קורס: סינמטק ירושלים שומר לעצמו את הזכות לא לקיים קורסים שמספר הנרשמים אליהם לא יאפשר לפתוח אותם. במקרים כאלה יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששולם.

4. נוהל ביטול הרשמה: ניתן לבטל הרשמה עד תחילת הקורס ללא עלות ביטול.

לא ניתן יהיה להחזיר שכר לימוד לנרשמים שבקשותיהם תגענה לאחר תחילת הקורסים.

 

הערות: הסדרה תתקיים באופן מקוון ובמידת האפשר באולמות (האירועים המקוונים יתקיימו כשבוע לאחר המועד המפורסם בעמודי הקורסים)

הצפייה תתאפשר למשך 48 שעות בכל מפגש.

יתכנו שינויים במרצים או בסרטים במהלך הקורסים, הזכות לשינויים שמורה.