סגור
לתכנית החודשית
קרן קבוצת ון ליר

קרן קבוצת ון-ליר היא ארגון למטרות צדקה שהוקם מכספים פרטיים. הארגון נוסד בשנת 1979 על ידי אוסקר ון-ליר, אחיו הצעיר של וים ון-ליר. הקרן מנהלת את מימון הפעילות הפילנתרופית של משפחת ון-ליר ומפקחת על ניהול תיק ההשקעות והפעילויות הפילנתרופיות. פעילויות אלו מרוכזות בקרן קבוצת ון-ליר וקרן ברנרד ון-ליר בהאג, מכון ון-ליר בירושלים וסינמטק ירושלים.

לקרן בעלות מלאה על Crecor BV – חברת הון סיכון ישראלית הפועלת באמצעות חברת הבת הישראלית Docor International Management בתל-אביב. אחת ממטרות הקרן היא לסייע בפיתוח וחיזוק ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית המחויבת לקיומה של חברה חופשית, צודקת והוגנת לכל אזרחיה, לתרום למאמצים לשלום אזורי ולשיפור פני החברה, התרבות והחיים בישראל. כמו כן שמה לה הקרן למטרה

לייצר הזדמנויות חיוביות לילדים מרחבי כל העולם הסובלים מקשיים סוציאליים, כלכליים וחינוכיים. הקרן מספקת בקביעות תמיכה כלכלית לסינמטק ירושלים ותורמת כסף עבור הענקת פרסים לקידום הקולנוע בישראל, ובמיוחד עבור יוצרים צעירים.