סגור
לתכנית החודשית
פרסי ון-ליר לקולנוע הישראלי

קרן ון-ליר היא קרן פילנתרופית בעלת תפקיד חשוב במסגרת מוסדות ון-ליר ומשמשת המסגרת המגלמת בתוכה את מטרתה העיקרית של משפחת ון-ליר, דהיינו צבירת ממון והוצאתו למטרות נדבנות שונות. רעיון זה מתממש ובא לידי ביטוי בקרן ברנרד ון-ליר, מכון ון-ליר ירושלים וסינמטק ירושלים.


המטרות העיקריות הניצבות בפני קרן ון-ליר: קידום מירבי של ילדים עד גיל 8 המגיעים מרקע סוציו-אקונומי נמוך תוך שימת דגש על פיתוח הפוטנציאל האישי שלהם למקסימום האפשרי; תרומה להתפתחות ולחיזוק של מדינה יהודית דמוקרטית בישראל, המחויבת לשוויון וצדק לכל תושביה, וסיוע למאמץ לשלום אזורי, למען התועלת וההשבחה של תרבות חברתית ואינדיבידואלית בישראל לצד שימור המשכיות הזהות והמסורת של משפחת ון-ליר. היישום וההטמעה של הסעיף השני מתורגמים הלכה למעשה במכון ון-ליר ובסינמטק ירושלים – ארכיון ישראלי סרטים.


קרן ון-ליר היא נדבך חשוב ביותר במימון פעילותו השוטפת של המוסד, והיא מיוצגת על ידי נציגי הקרן בישראל בוועד המנהל של הסינמטק.


מעבר לתמיכה המשמעותית בסינמטק ירושלים, קרן ון-ליר מעניקה החל משנת 2010 ותוך התחייבות ארוכת טווח מספר פרסים לקידום יוצרי קולנוע ישראלים צעירים ומבטיחים במסגרת פסטיבל הקולנוע.פרסי ון-ליר לקולנוע ישראלי

פרס לסרט התיעודי הטוב ביותר

פרס לבימוי סרט תיעודי

פרס לסרט העלילתי הקצר הטוב ביותר

פרס לסרט אנימציה קצר

פרס לסרט תיעודי קצר

פרס הפיצ'ינג בירושלים